obrázek

zs.dolnivestonice


Rámcový vzdělávací plán ZŠ Dolní Věstonice na školní rok 2012/2013


Rámcový vzdělávací plán ZŠ Dolní Věstonice
Školní rok: 2012 / 2013
ROČNÍK   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
OBLAST OBOR  
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk ČJ 9 9 9 8 7 4 4 4 4
  Cizí jazyk (AJ) AJ     3 3 3 3 3 3 3
Matematika a její aplikace   M 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Informační a komunikativní technologie   IKT         1 1      
Člověk a jeho svět Prvouka PRV 2 2 2            
  Vlastivěda VLST       2 2        
  Přírodověda PŘV       1 1        
Člověk a společnost Dějepis D           2 2 2 2
  Výchova k občanství VkO           1 1 1 1
Člověk a příroda Fyzika F           1 1 1 1
  Chemie CH               2 2
  Přírodopis           2 2 2 2
  Zeměpis Z           2 2 1 1
Umění a kultura Hudební výchova HV 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Výtvarná výchova VV 1 1 1 2 2 2 1 1 1
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví VkZ           1 1 1  
  Tělesná výchova TV 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Člověk a svět práce   ČaSP 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 
Volitelné předměty Cizí jazyk (NJ) NJ             2 2 2
  Regionální historie RH           1 1    
  S.Chemie SCH               1 1
  S.lit.výchovy SLV   1 1     1 1    
  S.přír.před. SPřP               1 1
  Finanční gramotnost FG               1 1
  Konverzace AJ KA             1 1  
  Výchova ke zdraví VkZ                 1
 
Dotace ročníku     21 22 25 25 25 29 30 32 31
 
  I. Stupeň 118   II.Stupeň 122
 
  Celkem 240


[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.