obrázek

zs.dolnivestonice


Rozvrhy hodin


pondělí úterý středa
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
I. ČJ 1. ŠV M 1. ŠV ČJ 1. ŠV TV 1-3 MD         I. ČJ 1. ŠV M 1. ŠV ČJ 1. ŠV PRV 1+2 MD         I. ČJ 1. ŠV M 1. ŠV ČJ 1. ŠV TV 1-3 MD HV 1+2 ŠI      
II. ČJ 2. MD M 2. MD ČJ 2. MD TV 1-3 MD SLV 2. MD       II. ČJ 2. MD M 2. MD ČJ 2. MD PRV 1+2 MD         II. ČJ 2. MD M 2. MD ČJ 2. MD TV 1-3 MD HV 1+2 ŠI      
III. ČJ 3. ŠI M 3. ŠI ČJ 3. ŠI TV 1-3 MD AJ 3. MA       III. ČJ 3. ŠI M 3. ŠI AJ 3. MA ČJ 3. ŠI SLV 3. ŠI       III. M 3. ŠI ČJ 3. ŠI PRV 3. ŠI TV 1-3 MD HV 3+4 FR      
IV. ČJ 4. KR ČJ 4. KR M 4. KR AJ 4+5 MA TV 4+5 VA       IV. AJ 4+5 MA ČJ 4. KR M 4. KR TV 4+5 VA PŘV 4+5 KN       IV. ČJ 4. KR M 4. KR ČJ 4. KR VLST 4 KN HV 3+4 FR      
V. M 5. KN ČJ 5. KN ČJ 5. KN AJ 4+5 MA TV 4+5 VA       V. AJ 4+5 MA ČJ 5. KN M 5. KN TV 4+5 VA PŘV 4+5 KN       V. ČJ 5. KN M 5. KN ČJ 5. KN IKT 5 MA ČaSP 5+6 MD    
VI. M 6. MA ČJ 6. VA PŘ 6. HD D 6. KO RH 6+7 KO VkZ 6+7 MA   TV 6-9/d ŠI VI. ČJ 6. VA M 6. MA AJ 6+7 VA Z 6. MA IKT 6 MA       VI. M 6. MA F 6. HD PŘ 6. HD D 6. KO ČaSP 5+6 MD   TV 6-9/h HD
VII. PŘ 7. HD ČJ 7. KO M 7. HA VV 7-9 VA RH 6+7 KO VkZ 6+7 MA   TV 6-9/d ŠI VII. M 7. HA ČJ 7. KO AJ 6+7 VA NJ 7+8 KN D 7. KO       VII. PŘ 7. HD ČJ 7. KO M 7. HA HV 7-9 FR Z 7. ŠV F 7. HA   TV 6-9/h HD
VIII. ČJ 8. KO M 8. HA PŘ 8. MA VV 7-9 VA SPřp 8+9 HA AJ 8+9 VA   TV 6-9/d ŠI VIII. ČJ 8. KO AJ 8+9 VA M 8. HA NJ 7+8 KN FG 8+9 HA VkZ 8+9 MA   D 8. KO VIII. ČJ 8. KO M 8. HA PŘ 8. MA HV 7-9 FR CH 8. HA VkO 8+9 ŠV   TV 6-9/h HD
IX. M 9. HA PŘ 9. MA ČJ 9. KO VV 7-9 VA SPřp 8+9 HA AJ 8+9 VA   TV 6-9/d ŠI IX. NJ 9. KN AJ 8+9 VA ČJ 9. KO M 9. HA FG 8+9 HA VkZ 8+9 MA     IX. M 9. HA PŘ 9. MA ČJ 9. KO HV 7-9 FR D 9. KO VkO 8+9 ŠV   TV 6-9/h HD
čtvrtek pátek
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
I. ČJ 1. ŠV M 1. ŠV ČJ 1. ŠV ČaSP 1+2 MD         I. ČJ 1. ŠV M 1. ŠV VV 1-3. ŠI PRV 1+2 MD         Šilinková V.   ŠV
II. ČJ 2. MD M 2. MD ČJ 2. MD PRV 1+2 MD         II. ČJ 2. MD M 2. MD VV 1-3. ŠI ČaSP 1+2 MD         Maderová   MD
III. ČJ 3. ŠI M 3. ŠI AJ 3. MA ČJ 3. ŠI PRV 3. ŠI       III. ČJ 3. ŠI M 3. ŠI VV 1-3. ŠI ČaSP 3+4 ŠI ČJ 3. ŠI       Šilinková I.   ŠI
IV. AJ 4+5 MA M 4. KR ČJ 4. KR VV 4+5 KN VV 4+5 KN       IV. ČJ 4. KR ČJ 4. KR M 4. KR ČaSP 3+4 ŠI VLST 4+5 KN       Kratochvílová   KR
V. AJ 4+5 MA ČJ 5. KN M 5. KN VV 4+5 KN VV 4+5 KN HV 5+6 FR     V. VLST 5 KN ČJ 5. KN M 5. KN ZK KR VLST 4+5 KN       Knápková   KN
VI. ČJ 6. VA M 6. MA AJ 6+7 VA Z 6. MA VkO 6+7 ŠV HV 5+6 FR   TV 6-9/h HD VI. SLV 6+7 KO AJ 6+7 VA ČJ 6. VA VV 6. VA VV 6. VA TV 6-9/d ŠI     Vacková   VA
VII. M 7. HA ČJ 7. KO AJ 6+7 VA D 7. KO VkO 6+7 ŠV KA 7+8 VA   TV 6-9/h HD VII. SLV 6+7 KO AJ 6+7 VA Z 7. ŠV NJ 7+8 KN ČaSP 7-9 MD TV 6-9/d ŠI     Machalová   MA
VIII. ČJ 8. KO AJ 8+9 VA M 8. HA Z 8. ŠV F 8. HA KA 7+8 VA   TV 6-9/h HD VIII. SCH 8+9 HA D 8. KO CH 8. HA NJ 7+8 KN ČaSP 7-9 MD TV 6-9/d ŠI     Kopecká   KO
IX. NJ 9. KN AJ 8+9 VA ČJ 9. KO M 9. HA Z 9. MA CH 9. HA   TV 6-9/h HD IX. SCH 8+9 HA CH 9. HA D 9. KO F 9. HA ČaSP 7-9 MD TV 6-9/d ŠI     Havlíčková   HA
Frydrych   FR
Háder   HD


[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.