obrázek

zs.dolnivestonice


Výchovné poradenství


www.vychovneporadenstvi.jex.cz 

472

 

 

ZÁKON

 

ze dne 20. prosince 2011,

 

kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

 19. V § 60 odstavec 7 zní:

 

„(7) Pro první kolo přijímacího řízení do denní

 

formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky.

 

Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání

 

konané v rámci jedné školy, pokud v jeho rámci

 

ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, nelze

 

zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve

 

kterých se přijímací zkouška koná.

 

 

 

 [reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.