obrázek

zs.dolnivestonice


Aktivity


 

Doplněk školního vzdělávacího programu Moderní výuka

 Program EU peníze školám nabídl základním školám unikátní možnost čerpat peníze z fondů EU za zjednodušených podmínek. Naše škola této příležitosti využila a v rámci sho projektu Moderní výuka bude nad rámec aktivit a hodinoch dotací uvedených v tomto ŠVP realizovat mimořádnou individualizaci uky v těchto oblastech

36 individualizovaných hodin českého jazyka pro 1.-4.ročník ve školním roce

2012/2013 (2.ročník)

36 individualizovaných hodin českého jazyka pro 6.-9. ročník ve školním roce

2011/2012

• 36 individualizovaných hodin českého jazyka pro 6.-9. ročník ve školním roce

2012/2013

36 hodin inovace a zkvalitnění uky čtenářské gramotnost pro 5.ročník ve školním roce201112012

• 36 hodin inovace a zkvalitnění výuky čtenářské gramotnost pro 5.ročník ve školním roce20 12/20 13

36 individualizovaných hodin cizího jazyka pro 6.a 7. ročník ve školním roce

2011/2012

36 individualizovaných hodin cizího jazyka pro 7.a 8. ročník ve školním roce

2012/2013

36 hodin inovace a zkvalitnění výuky cizího jazyka pro 8. a 9. ročník ve školním roce201112012

36 hodin inovace a zkvalitněuky cizího jazyka pro 9. ročník ve školním

roce20 12/20 13

36 hodin inovace a zkvalitnění prostřednictvím leT pro 5. a 6. ročník ve školním roce 201112012

36 hodin inovace a zkvalitnění prostřednictvím lCT pro 5. a 6. ročník ve školním roce 2012/2013 Čtenářská gramotnost

36 individualizovaných hodin přírodovědných předmětů pro 8. ročník ve školním roce 201112012

36 individualizovaných hodin přírodovědných předmětů pro 9. ročník ve školním roce 2012/2013

• 36 individualizovaných hodin přírodovědných předmětů pro 8. ročník ve školním roce 2011/2012

• 36 hodin inovace a zkvalitnění výuky finanční gramotnosti pro 8. ročník. ročník ve školním roce 2011/2012

• 36 hodin inovace a zkvalitnění VÝUkYfinanční gramotnosti pro 9. ročník ve školním roce 2012/2013

• 36 individualizovaných hodin přírodovědných předmětů pro 9. ročník ve školním roce 2012/2013

Naše škola vítá možnost tohoto mimořádného zkvalitnění výuky formou individualizace a pokusíme se ho maximálně využít k rozvoji kompetencí žáků. Věříme, že prostředky z programu EU peníze školám tímto způsobem pomohou lépe naplnit cíle stanovené naším ŠVP.

Tato mimořádná individualizace výuky bude na naší škole probíhat od zahájení projektu dne 1.9.2011 až do jeho ukončení dne 31. 6 . 2014.

 

Dne: 17.5.2011

 

 

 

Přírododná gramotnost 

• Individualizace výuky cizích jazyků

Zkvalitnění výuky prostřednictvím lCT

Individualizace výuky v přírodovědných předmětech

• Výuka finanční gramotnosti

Individualizace uky bude v konkrétních předmětech a ročnících realizována následovně ...

36 individualizovaných hodin českého jazyka pro 1.-4.ročník ve školním roce

2011/2012(l.ročník)

• 36 individualizovaných hodin českého jazyka pro 1.-4.ročník ve školním roce 

20 12/2013(l.ročník)

36 individualizovaných hodin českého jazyka pro 1.-4.ročník ve školním roce

201112012(2.ročník)[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.